WGM: export di macchine in crescita

L’esportazione di macchine da stampa offset a foglio continua ad aumentare in quantità e qualità

Per saperne di più